Zaštita osobnih podataka

Centar za rehabilitaciju Josipovac, obrađuje i koristi osobne podatke u svrhu obavljanja svoje registrirane djelatnosti, izvršavanja zakonskih obveza ili zadaća koje se obavljaju u javnom interesu kao i prava i obveza koje je Centar u obvezi izvršiti sa zaključenim ugovorima, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br.42/18)

Službenik za zaštitu osobnih podataka ima obvezu tajnosti ili povjerljivosti u pogledu obavljanja svojih zadaća, a u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugih odredbi Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

Toni Đerek
e-mail: toni.derek@socskrb.hr
broj tel: 0913122215