Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Centar za rehabilitaciju Josipovac kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

1. ARIA ARTIS d.o.o. Čibača, Dr. Ante Starčevića 51, 20207 Mlini.

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

Arhiva – postupci javne nabave

Javna nabava:

02 08.23

Ažuriranje Registra ugovora – stanje na dan 30.06.2023.

Registar ugovora - stanje na dan 30.06.2023. xlsx

Read more

06 06.23

PONOVLJENI POSTUPAK za dostavu PONUDA: “Rekonstrukcija postojećeg solarnog sustava” za zagrijavanje potrošne tople vode, EN-24-23

Poziv za dostavu ponuda - ponovljeni postupak: Rekonstrukcija postojećeg solarnog sustava, EN-24-23 PDF · 13 kB Troškovnik…

Read more

12 05.23

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave “REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SOLARNOG SUSTAVA” za zagrijavanje tople vode, EN-24-23

Poziv za dostavu ponude PDF · 13 kB Troškovnik - DODATAK 2. Pozivu xlsx Odluka o poništenju…

Read more