Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), Centar za rehabilitaciju Josipovac kao javni naručitelj objavljuje da nije u sukobu interesa u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi.

Javna nabava:

15 03.24

Ažuriranje registra ugovora – stanje na dan 15.3.2024.

Ažuriranje registra ugovora - stanje na dan 15.03.2024. xlsx

Read more

30 12.23
03 11.23

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu xls

Read more