3 mjeseca ago · · 0 comments

Odluku o izboru ravnatelja Centra za rehabilitaciju Josipovac

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na Rijeci 13a
20207 Mlini
Klasa: 023-08/23-01/01
Urbroj: 2117-126-13-23-28
Mlini, 24. siječnja 2024 god.

Temeljem članka 204. stavka 3. i stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 na snazi od 01.01.2024. god),  članka 26. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i provedenog natječajnog postupka, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 23.01.2024 god. (Klasa: 550-06/24-04/02, Urbroj: 524-08-04/1-24-2) donosi:

ODLUKU o izboru Tonija Đereka za ravnatelja Centra za rehabilitaciju Josipovac.

I.Na temelju natječajnog postupka i prethodne suglasnosti Ministarstva izabran je Toni Đerek na mandat od 4. (četiri) godine.

II.S izabranim će ravnateljem predsjednica Upravnog vijeća sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme trajanja mandata koje počinje sa danom 25.01.2024 godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ines Šalaj, dipl. iur

Dokumentacija:

Odluka Upravnog vijeća

Categories: Novosti