3 tjedna ago · · 0 comments

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Likovni terapeut”

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/05
Urbroj: 2117-126-08-23-10
Mlini, 14. studenog 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. listopada 2023. godine za radno mjesto likovni terapeut donosim:

ODLUKU

1. Na radno mjesto likovni terapeut u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana je Ivana Jovanović Trostmann.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra

Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa,
mag.rel.publ. koju
zamjenjuje Toni Đerek

Categories: Natječaji Novosti