8 mjeseci ago · · 0 comments

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesta “Kineziterapeut/kinja”

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/03
Urbroj: 2117-126-08-23-10
Mlini, 29. kolovoza 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 1. kolovoza 2023. godine na radno mjesto kineziterapeut/kinje donosim:

ODLUKU
1. Na radno mjesto kineziterapeuta/kinje u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabran je Dražen Šprem.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra
Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa,
mag.rel.publ. koju zamjenjuje Toni Đerek

Categories: Natječaji Novosti