5 mjeseci ago · · 0 comments

Donacije Centru Josipovac za listopad 2023. godine

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na Rijeci 13A, Mlini
OIB: 62252145399
Donacije Centru za rehabilitaciju Josipovac za razdoblje:
01. listopada 2023. do 31. listopada 2023. godine
RB Datum uplate Donator Vrsta donacije Iznos donacije (EUR) Opis
1 03.10.2023. Zaklada Blaga djela Namjenska 1.260,00 Džeparac korisnika za IV. kvartal prema popisu
2 04.10.2023. Ana Vuletić Sušić Nenamjenska donacija 670,00
3 09.10.2023. Sandra Lučić Nenamjenska donacija 500,00
4 25.10..2023. Loren Ligorio Nenamjenska donacija 40,00

Categories: Donacije