Pridružite nam se

U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika. Volontirati mogu sve osobe bez obzira na spol,starosnu dob… Samo je potrebno izdvojiti malo vlastitog slobodnog vremena.

Formular za volontiranje

Zainteresirane volontere molimo da popune obrazac ili nas kontaktiraju putem telefona, faksa, e-mail-a ili osobnim dolaskom u Centar.

* Polja koja je potrebno popuniti.

 

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB Ravnateljica: Marina Sambrailo

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.