Članovi Upravnog vijeća:

1. Ines Šalaj, predsjednica Upravnog vijeća – predstavnica osnivača

2. Marija Jelić, članica Upravnog vijeća – predstavnica osnivača

3. Nikolina Duper, članica Upravnog vijeća – predstavnica osnivača

4. Franica Marković, članica Upravnog vijeća – predstavnica radnika

5. Zdravko Đanović, član Upravnog vijeća – predstavnik roditelja/skrbnika korisnika