Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Centar za rehabilitaciju Josipovac kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

1. ARIA ARTIS d.o.o. Čibača, Dr. Ante Starčevića 51, 20207 Mlini.

2. HIT SERVIS d.o.o. Blato 3, Kupari, 20207 Mlini

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

Arhiva – postupci javne nabave

Javna nabava:

12 05.22

Ažurirani Registar ugovorar – stanje na dan 12.05.2022.

Ažuriranje Registra ugovora-stanje na dan 12.05.2022. xlsx

Read more

13 04.22

Ažuriranje Registra ugovora – stanje na dan 13.04.2022.

Ažurirani Registar-stanje na dan 13.4.2022. xlsx

Read more

08 04.22

Izmjena I. Plana nabave za 2022. godinu

Izmjena I. Plana nabave za 2022. xls Rpt_PlanNabave xlsx

Read more