Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Centar za rehabilitaciju Josipovac kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

1. ARIA ARTIS d.o.o. Čibača, Dr. Ante Starčevića 51, 20207 Mlini.

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

Arhiva – postupci javne nabave

Javna nabava:

16 03.23

Poziv za dostavu ponude – Kruh i krušni proizvodi, EN-10-23

Poziv za dostavu ponude docx Troškovnik zip

Read more

16 03.23
16 03.23

Poziv za dostavu ponude – Smrznuto voće i povrće, EN-8-23

Poziv za dostavu ponude docx Troškovnik zip

Read more