Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Centar za rehabilitaciju Josipovac kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

1. ARIA ARTIS d.o.o. Čibača, Dr. Ante Starčevića 51, 20207 Mlini.

2. HIT SERVIS d.o.o. Blato 3, Kupari, 20207 Mlini

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

Arhiva – postupci javne nabave

Javna nabava:

29 12.21

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu PDF

Read more

15 12.21

Dopuna Plana nabave za 2021. godinu

Dopuna plana nabave za 2021. Word

Read more

15 12.21

Dopuna Plana nabave za 2021. godinu

Dopuna plana nabave za 2021 PDF

Read more