1 godina ago · · 0 comments

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto “Kućni majstor/kotlovničar”

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a,

20207 Mlini

Klasa: 112-01/22-01/04

Urbroj: 2117-126-08-22-10

Mlini, 23. siječnja 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva  za provedbu javnog natječaja objavljenog  na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. prosinca 2022. godine na radno mjesto kućni majstor/kotlovničar donosim:

ODLUKU

  1. Na radno mjesto kućni majstor/kotlovničar u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabran je Hrvoje Dundić.
  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa,

mag.rel.publ.

koju zamjenjuje Toni Đerek

Categories: Natječaji Novosti