8 mjeseci ago · · 0 comments

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Psiholog/ica”

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na Rijeci 13a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/04

Urbroj: 2117-126-08-23-8

Mlini, 05. rujna 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva  za provedbu javnog natječaja objavljenog  na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. kolovoza 2023. godine na radno mjesto psiholog/ica donosim:

ODLUKU

  1. Na radno mjesto psiholog/ica u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana je Nikica Greguš.
  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa,

mag.rel.publ.koju zamjenjuje Toni Đerek

Categories: Natječaji Novosti