12 mjeseci ago · · 0 comments

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto njegovateljice

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13/a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/20-01/01

Urbroj: 2117-126-01-20-28

Mlini 23. prosinca 2020. godine

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto njegovateljice u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana Gordana Cvitković.

Zahvaljujemo se na sudjelovanju na našem Natječaju za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog u „Narodnim novinama“ Broj: 119/2020 od 30. listopada 2020. godine.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13/A, 20207 Mlini

Categories: Natječaji