10 mjeseci ago · · 0 comments

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Njegovatelj/ica”

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na Rijeci 13a

20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/02

Urbroj: 2117-126-08-23-11

Mlini, 12. lipnja 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva  za provedbu javnog natječaja objavljenog web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22. svibnja 2023. godine za radno mjesto „Njegovatelj/ica“ donosim

ODLUKU

  1. Na radno mjesto njegovatelj/ica u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana je Ivka Lukšić.
  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa, mag.rel.publ

Categories: Natječaji Novosti