2 tjedna ago · · 0 comments

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Njegovatelj/ica”

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/22-01/03
Urbroj: 2117-126-11-22-10
Mlini, 15. studenog 2022 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18. listopada 2022. godine za radno mjesto „Njegovatelj/ica“ donosim:

ODLUKU

1. Na radno mjesto njegovatelj/ica u Centru za rehabilitaciju Josipovac
odabran je Tomislav Videc.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ravnateljica Centra
Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa,
mag.rel.publ

Categories: Natječaji Novosti