1 godina ago · · 0 comments

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto čistačice

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13/A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/20-01/01

Urbroj: 2117-126-01-20-13

Mlini, 23. listopada 2020. godine

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto čistačice u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana Ivka Franjušić.

Zahvaljujemo se na sudjelovanju na našem Natječaju za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog u „Narodnim novinama“ Broj: 100/2020 od 09. rujna 2020. godine.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13/A, 20207 Mlini

Categories: Natječaji