Odjel njege i brige o zdravlju:

Na Odjelu je smješteno 30 korisnika sa mentalnom retardacijom i pridruženim oštećenjima za koje brinu 4 medicinske sestre i tri njegovateljice. Zdravstvena zaštita korisnika uključuje u svoj djelokrug rada primarnu, sekundarnu i tercijarnu zaštitu, stomatološku zaštitu, zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju. Navedene usluge provode se kontinuirano za sve korisnike, pristupajući individualno, te uzimajući u obzir specifične potrebe naših korisnika.

Medicinsko osoblje i njegovatelji pružaju pomoć pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku i pružaju zagrljaj, dodir i toplu riječ koja znači i djeluje bolje od pojedine terapije.

Ustroj centra

  • Volonteri
U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika.

Samo je potrebno izdvojiti malo vlastitog slobodnog vremena.

pridružite nam se
Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB Ravnateljica: Marina Sambrailo

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.