Kronologija nastanka ustanove

Centar za rehabilitaciju Josipovac, pravni je slijednik Centra za rehabilitaciju Dubrovnik koji je osnovan  Uredbom Vlade Republike Hrvatske 1995 godine, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Dubrovniku prije rata nije djelovala državna ustanova koja bi zbrinjavala osobe s intelektualnim teškoćama s područja današnje Dubrovačko – neretvanske županije, već su isti  bili smješteni u ustanovama diljem Hrvatske i susjednih zemalja.

Osim dugogodišnjeg neriješenog problema skrbi takvih osoba, stanje je još više pogoršano uslijed ratnih razaranja kao i  neizvjesne sudbine  osoba s intelektualnim teškoćama iz dubrovačkog kraja koji su se nalazili na okupiranim područjima BiH. Kako su  domovi njihovih roditelja u ratu bili oštećeni ili razoreni,  većina roditelja nije  bila u mogućnosti vratiti svoju djecu  u vlastite obitelji. Sve navedeno činilo  je ovaj problem prioritetnim  u planovima Centra za socijalnu skrb Dubrovnik u iznalaženju rješenja tj. njihovog trajnog-institucionalnog smještaja u domicilnoj Županiji.

Prvi korak  učinjen je 1995. godine, kada  je Uredbom Vlade Republike Hrvatske u Dubrovniku  osnovan Centar za radnu terapiju, koji je zbrinjavao osobe s intelektualnim teškoćama na poludnevnom boravku. Centar je djelovao u prostorima Udruge Rina Mašera.

Kako su potrebe za skrb potrebitih osoba bivale sve veće , nadležno Ministarstvo investira gradnju nove ustanove modernog tipa na području općine Župa dubrovačka, te koncem  2007.godine korisnici i djelatnici  Centra za rehabilitaciju  Dubrovnik nastavljaju  s radom u novim prostorima pod nazivom Centar za rehabilitaciju Josipovac.

Tako je konačno riješen problem zbrinjavanja osoba s intelektualnim teškoćama i ujedno su  se ostvarile višegodišnje želje i nastojanja roditelja, skrbnika , stručnih radnika , te je  osigurana stručna i  kvalitetna skrb takvim osobama  područja Dubrovačko-neretvanske županije.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

 


Naša djelatnost


Djelatnost Centra za rehabilitaciju Josipovac je pružanje usluga:

Stalnog, tjednog , privremenog smještaja Poludnevnog boravka
Njege i brige o zdravlju
Medicinske rehabilitacije
Psihosocijalne rehabilitacije
Socijalne skrbi
Radnih aktivnosti
Radne terapije
Likovne terapije
Glazbena terapije
Fizioterapije
Osposobljavanja u posebnim uvjetima
Usluge savjetodavnog rada
Organiziranog provođenja slobodnog vremena

Naša djelatnost
Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB Ravnateljica: Marina Sambrailo

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.