Javna nabava

Stranica u izradi

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Centar za rehabilitaciju Josipovac kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

1. ARIA ARTIS d.o.o. Čibača, Dr. Ante Starčevića 51, 20207 Mlini.

2. HIT SERVIS d.o.o. Blato 3, Kupari, 20207 Mlini

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi od 17. 04. 2020. godine PDF · 13 kB