Javna nabava

Stranica u izradi

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Centar za rehabilitaciju Josipovac kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

1. ARIA ARTIS d.o.o. Čibača, Dr. Ante Starčevića 51, 20207 Mlini.

2. HIT SERVIS d.o.o. Blato 3, Kupari, 20207 Mlini

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi od 17. 04. 2020. godine PDF · 13 kB
02 05.23

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. xls I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023.…

Read more

03 04.23

Poziv za dostavu ponude – Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, EN-1-23

Poziv za dostavu ponuda - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje docx Troškovnik Grupa 1. zip…

Read more