Natjecaj-radni terapeut

22.09.2014
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto: radni terapeut – 1 izvršitelj/ica.

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na Rijeci 13 A, 20 207 MLINI
URBROJ: 322 - 131/ 14
Mandaljena, 19. rujna 2014. godine

OGLASNA PLOČA
objavljeno

Na temelju članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 42/14),
Te suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, ravnateljica Centar za rehabilitaciju Josipovac raspisuje

NATJEČAJ
Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto
- radni terapeut – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti :
- radni terapeut ( VŠS )
- jedna godina radnog iskustva na stručnim poslovima
- položen stručni ispit
- da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- domovnicu
- dokaz o stručnoj spremi
- radne knjižice
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana
- životopis

Na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen stručni ispit, ali su dužni u roku od godinu dana od prijema u radno odnos položiti stručni ispit.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnese se Centru za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13 A, 20 207 Mlini s naznakom: > Za natječaj < u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u zakonskom roku.Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na Rijeci 13 A, 20 207 Mlini

 

 

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB v.d.ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.