Rad u ustanovi organiziran je kroz sljedeće ustrojbene jedinice :

Odjel rehabilitacije

Korisnicima se nudi niz aktivnosti u kojima sudjeluju prema svojim afinitetima i sposobnostima.

Odjel njege i brige o zdravlju

Medicinsko osoblje i njegovatelji pružaju pomoć pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku i pružaju zagrljaj, dodir i toplu riječ koja znači i djeluje bolje od pojedine terapije.

Odjel pomoćno tehničkih poslova

Poslovi na Odjelu su: nabava prehrambenih proizvoda, skladištenja robe, posluživanje obroka , tehničko održavanje zgrada,postrojenja, opreme i alata, čišćenje prostora unutar Doma...

Administrativno računovodstvena služba

Planira i prati financijsko i administrativno poslovanje Centra, nabavu, potrošnju i raspolaganje sredstvima i materijalnim dobrima.

 

 


Naša djelatnost


Djelatnost Centra za rehabilitaciju Josipovac je pružanje usluga:

Stalnog, tjednog , privremenog smještaja Poludnevnog boravka
Njege i brige o zdravlju
Medicinske rehabilitacije
Psihosocijalne rehabilitacije
Socijalne skrbi
Radnih aktivnosti
Radne terapije
Likovne terapije
Glazbena terapije
Fizioterapije
Osposobljavanja u posebnim uvjetima
Usluge savjetodavnog rada
Organiziranog provođenja slobodnog vremena

Naša djelatnost
Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB Ravnateljica: Marina Sambrailo

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.