Kako donirati

Građani, tvrtke,organizacije koje žele pomoći našim korisnicima mogu nas kontaktirati telefonski, putem mail-a ili osobno doći u našu ustanovu. Sve donacije namjenski se koriste za potrebe korisnika Centra.

Posjetite nas, bit ćete naši rado viđeni gosti.

Primjer uplatnice

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Tel: ravnateljica 020/ 312-221

računovodstvo 020/ 312-220

E-mail: czrjosipovac@gmail.com

Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB

 

Volonteri
  • U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika.

    Pridružite nam se

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB Ravnateljica: Marina Sambrailo

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.