Namjera nam je senzibilizirati javnost na kvalitetnije prihvaćanje osoba s intelektualnim teškoćama, a time im pružiti priliku za aktivno i ravnopravno sudjelovanje u društvenim aktivnostima.

Centar za rehabilitaciju Josipovac pruža usluge stalnog, tjednog i privremenog smještaja odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, u okviru kojeg se pružaju usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, prehrane, njege, brige o zdravlju, radnih aktivnosti, osposobljavanja u posebnim uvjetima, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, organiziranog provođenja slobodnog vremena.

Image

U manjem opsegu u Centru za rehabilitaciju Josipovac obavljaju se u okviru radnih aktivnosti i druge djelatnosti kao što su uzgoj presadnica povrtlarskih i cvjetnih kultura, te izrada keramičkih, parafinskih i dr. ukrasnih proizvoda za kućanstvo. Cilj naše web stranice je upoznati širu društvenu zajednicu sa životom i aktivnostima korisnika u našoj ustanovi.

Image

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama. Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.

Djelatnost Centra za rehabilitaciju Josipovac je pružanje usluga:
 • Stalnog, tjednog , privremenog smještaja
 • Poludnevnog boravka
 • Njege i brige o zdravlju
 • Medicinske rehabilitacije
 • Psihosocijalne rehabilitacije
 • Socijalne skrbi
 • Radnih aktivnosti
 • Radne terapije
 • Likovne terapije
 • Glazbena terapije
 • Fizioterapije
 • Osposobljavanja u posebnim uvjetima
 • Usluge savjetodavnog rada
 • Organiziranog provođenja slobodnog vremena .
Image
Rad u ustanovi organiziran je kroz sljedeće ustrojbene jedinice:

Odjel rehabilitacije
Korisnicima se nudi niz aktivnosti u kojima sudjeluju prema svojim afinitetima i sposobnostima.

Odjel njege i brige o zdravlju
Medicinsko osoblje i njegovatelji pružaju pomoć pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku i pružaju zagrljaj, dodir i toplu riječ koja znači i djeluje bolje od pojedine terapije.

Odjel pomoćno tehničkih poslova
Administrativno računovodstvena služba

Image