novosti
Natječaj ekonom/ka-vozač/ica

11.09.2019.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini

 

Urbroj: 322-300/19

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18) i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, v.d. ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 

 • Ekonom/ka – Vozač/ica 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno

 

Uvjeti:

 • Srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog ili tehničkog usmjerenja
 • Položen stručni ispit za rukovanje centralnim grijanjem ili obveza polaganja u propisanom roku
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • Poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • Domovnicu
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 • Životopis
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se razgovor.

 

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a,

20207 Mlini

s naznakom: »za Natječaj za zapošljavanje«.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. Prijave za natječaj

 

Natječaj je objavljen 11. rujna 2019. godine u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i web stranicama Centra za rehabilitaciju Josipovac.

 

                                                                                 Centar za rehabilitaciju Josipovac

                                                                                 Na rijeci 13a, 20207 Mlini

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj medicinska sestra/medicinski tehničar

11.09.2019.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini

 

Urbroj: 322-302/19

                                                                                                                                                                                                                                         

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18) i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, v.d. ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 

 • Medicinska sestra / medicinski tehničar – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno

 

Uvjeti:

 • Srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru ili medicinskog tehničara
 • Položen stručni ispit i odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • Poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • Domovnicu
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 • Životopis
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se razgovor.

 

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a,

20207 Mlini

s naznakom: »za Natječaj za zapošljavanje«.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Natječaj je objavljen 11. rujna 2019. godine u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i web stranicama Centra za rehabilitaciju Josipovac.

 

                                                                                 Centar za rehabilitaciju Josipovac

                                                                                 Na rijeci 13a, 20207 Mlini

 

 

 

 

 

 

Natječaj medicinska sestra/medicinski tehničar

11.09.2019.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini

 

Urbroj: 322-302/19

                                                                                                                                                                                                                                         

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18) i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, v.d. ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 

 • Medicinska sestra / medicinski tehničar – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno

 

Uvjeti:

 • Srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru ili medicinskog tehničara
 • Položen stručni ispit i odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • Poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • Domovnicu
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 • Životopis
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se razgovor.

 

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a,

20207 Mlini

s naznakom: »za Natječaj za zapošljavanje«.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Natječaj je objavljen 11. rujna 2019. godine u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i web stranicama Centra za rehabilitaciju Josipovac.

 

                                                                                 Centar za rehabilitaciju Josipovac

                                                                                 Na rijeci 13a, 20207 Mlini

 

 

 

 

 

 

Zbor Josipovac nastupio na Danu škole Klasične gimnazije

28.05.2019.

Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti proslavila je u petak, 17.svibnja Dan škole. Već treću godinu zaredom u crkvi sv. Ignacija kao posebni gosti nastupaju korisnici Centra za rehabilitaciju Josipovac pod vodstvom voditeljice zbora Jelene Đuraš Gleđ.

 

Izveli su nekoliko prigodnih pjesama u klavirskoj pratnji učenice Jelene Vidojević i svojom srčanom izvedbom oduševili sve prisutne.

U svom obraćanju svima prisutnima ravnatelj škole mr. sc. don Bernardo Pleše je zahvalio svima prisutnima koji su se okupili u crkvi sv. Ignacija na dojmljivim muzičkim izvedbama tijekom priredbe i zaključio da tko pjeva dvostruko moli. Najavio je jedno malo iznenađenje za sve, dugogodišnjeg gosta i prijatelja škole dr. sc. Davora Pavunu. Zatim se osvrnuo na posjet ovogodišnjim maturantima i zadovoljstvu što je od njih čuo da je najvrijednije što su naučili kroz protekle četiri godine to da je na prvom mjestu odgoj a onda znanje. Potaknuo je sve prisutne da njeguju neprolazne vrijednosti kao što su domoljublje, obitelj i ljubav i na kraju je čestitao učenicima i mentorima na uspjehu i osvojenim mjestima.

U primorskom selu Trnovica korisnici centra Josipovac sudjelovali na jubilarnoj i međunarodnoj 20. Likovnoj koloniji

28.05.2019.

Danas je u Trnovici, malenom selu u općini Dubrovačko primorje, održana 20. jubilarna i međunarodna Likovna kolonija Trnovica! 

U Trnovici se okupilo više od 50 slikarica i slikara iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije. 

"Začinjavci" ove jedinstvene likovne i kulturne manifestacije, koja baš nema podršku matične općine, niti županije, ali zato ima podršku i nesebičnu pomoć ljudi iz Trnovice i prijatelja Trnovice, su Nevenka Đirlić, Nikola Grošeta, Pero Grošeta, Srećko Jarak, Ivo Jerinić  i Mato Jerinić, kao i nažalost prerano pokojni Pero Miljković - Limunada, koji su pokrenuli koloniju želeći u svom voljenom i rodnom selu Trnovici ponajprije obnoviti zgradu osnovne škole, jedinstveno djelo ruralnog graditeljstva, za koje su i oni i mnoge generacije žitelja Trnovice bili sentimentalno vezani. 

Cilj je dostignut, škola je obnovljena i spašena od propadanja, likovni umjetnici vole slikati i biti u Trnovici, pa se nastavilo dalje, vrijedne ruke su izgradile veliku vodospremu, uređena je bivša čitaonica i učiteljski stan, kojeg po potrebi mogu koristiti i umjetnici i seljani, a jako su ponosni i na staro ognjište, zaštićeni spomenik kulture, dovedeno u prvobitno stanje. 

Sudionike i goste 20. Likovne kolonije u ime organizatora je pozdravio, i poželio im dobrodošlicu u Trnovicu, Mato Jerinić, spomenuvši na početku u proteklu godinu dana preminule redovite sudionike, Jagodu Lasić i Iva Biočinu, koji su pozdravljeni toplim aplauzom. Njih više nema, ali i njihova djela, nastala u proteklih 19 Likovnih kolonija Trnovica, žive i krase prostore osam bolničkih odjela Opće bolnice Dubrovnik, koje je Likovna kolonija Trnovica darivala i pomogla likovno oplemeniti i uljepšati. 

Za zabavu likovnih umjetnika i gostiju bili su "zaduženi" Gordan Prišlić Vjeverica, Tonći Toto Rilović i KUD Primorska Lijera svojim čuvenim linđom, a uz njih su se u balanju linđa okušali i (ne)vještiji nazočni. 

Dragi gosti 20. Likovne kolonija Trnovica su, po redovitom običaju, i ove godine  bili i dugogodišnji prijatelji iz Centra za rehabilitaciju Josipovac, koji s velikim veseljemi radošću na papir crtežima prenose svoje osjećaje i doživljaj svijeta oko sebe... 

Po svemu sudeći Likovna kolonija Trnovica "ide" i dalje, bez obzira što je slikare i goste, kako je Mato Jerinić i sam rekao, prije dvadeset godina pozdravljao crnokos, a sad sijed, i to, sad već  po dobrom dvadesetogodišnjem običaju, opet zadnje subote u svibnju.

Odluka o poništenju natječaja

28.05.2019.  Prva << 2 3   4   5 6   >> Posljednja
Ustroj centraVolonteri

U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika.

Samo je potrebno izdvojiti malo vlastitog slobodnog vremena.

pridružite nam se

 

Facebook

Naš Facebook profil

 

Lokacija


View Centar za rehabilitaciju Josipovac in a larger map

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB v.d.ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.