novosti
Odluka o poništenju natječaja

28.05.2019.

Kanadski simfonijski orkestar održao koncert u Centru Josipovac

13.05.2019.

U nedjelju 12. svibnja 2019. godine s početkom u19 sati simfonijski orkestar „Orchestre à cordes De La Salle“ iz Ottawe održao je koncert za korisnike i djelatnike ustanove Centra za rehabilitaciju Josipovac.

 

Svjetla velikih koncertnih dvorana sinoć su ovi mladi glazbenici iz Centre d'excellence artistique de l'Ontario zamijenili posebnim svjetlom ljubavi, oduševljenja i radosti kojim su ih dočekali korisnici i djelatnici ustanove.

 

U svom glazbenom repertoaru izveli su niz poznatih klasičnih dijela s kojima su osvojili mnoga međunarodna priznanja pod ravnanjem maestra Jasona Hutta. Nakon svojih nastupa u Bosni i Hercegovini orkestar koji trenutno broji trideset članova nastavlja turneju po Hrvatskoj sve do Italije, iako priznaju da će im ovaj nastup ostati posebno zabilježen u srcu jer su svoj entuzijazam i ljubav prema glazbi imali priliku donijeti svojim novim prijateljima u ovako posebnom i nesvakidašnjem ambijentu.

 

Korisnici su uživali u predivnoj glazbi, poneki su pratili ritam tijelom, pojedini su dirigali zajedno sa maestrom ili su samo zatvorili oči i prepustili se opuštajućim zvucima. Da su vrsni poznavatelji klasičnih djela korisnici su pokazali pjevušeći uz orkestar poznate melodije iz Vivaldijeva Četiri godišnja doba a potom su priredili iznenađenje članovima orkestra u zajedničkoj interpretaciji La Donna è mobile iz Rigoletta.

 

V.d. ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ istaknula je kako je ovo prvi put da su pojedini korisnici imali priliku čuti simfonijski orkestar uživo i doživjeti pravi ugođaj koncertne dvorane unutar svoje ustanove. Posebno se zahvalila maestru Jasonu Huttu koji je prihvatio ovu inicijativu da ljepotu glazbe na poseban način sa svojim orkestrom donese korisnicima i djelatnicima ustanove. Također se zahvalila i gđi Renati Karlić, direktorici agencije Divine Dubrovnik Travel koja je sudjelovala u organizaciji ovog događanja i zajedno sa svojim timom dala svoj poseban doprinos kako bi ova večer ostala posebno zabilježena u srcima korisnika i djelatnika.

 

Nakon koncerta slijedio je prigodan domjenak uz druženje i pjesmu. Za uspomenu na ovaj jedinstveni koncert članovi simfonijskog orkestra u Kanadu će ponijeti sliku Dubrovnika koju su izradili korisnici Centra za rehabilitaciju Josipovac.

 

Natječaj

08.03.2019.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Urbroj: 322 – 55/19

Mandaljena, 04. 03. 2019.

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                             

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08), članka 153 st. 3 i članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17 ), te članaka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini – Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac  temeljem svoje odluke donesene na sjednici 13. 02. 2019. godine raspisuje i objavljuje

 

                            JAVNI NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti;

– najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju;

– u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi;

– hrvatsko državljanstvo.

 

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ravnatelja/icu imenuje upravno vijeće na mandat od četiri godine, uz prethodnu suglasnost ministra/ice nadležnog za poslove socijalne skrbi, te s njim/njom sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

 

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 

1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu);

2. dokaz o radnom stažu sukladno stavku 1. podstavku 2. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i elektonički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu;

4. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana);

5. životopis

 

Za potrebe provjere podataka o osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi poslodavac će za odabranog kandidata po službenoj dužnosti pribaviti podatke.

 

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se razgovor.

 

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će u zakonskom roku biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Ultimi od karnevala u Josipovcu

04.03.2019.

Korisnici Centra za rehabilitaciju Josipovac danas su na nekoliko sati preuzeli uloge kauboja, vilenjaka, klaunova i ostalog šarolikog društva.

Natječaj

05.12.2018.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Urbroj : 322 – 215 / 18

Mandaljena, 30. 11. 2018.

 

 Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08), članka 153 st. 3 i članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17 ), te članaka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini  – Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac  temeljem svoje odluke donesene na sjednici  06. 11. 2018 godine raspisuje i objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti;

– najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju;

– u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi;

– hrvatsko državljanstvo.

 

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/icu imenuje upravno vijeće na mandat od četiri godine, uz prethodnu suglasnost ministra/ice nadležnog za poslove socijalne skrbi, te s njim/njom sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu);

2. dokaz o radnom stažu sukladno stavku 1. podstavku 2. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i elektonički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu;

4. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana);

5. životopis

Za potrebe provjere podataka o osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi poslodavac će za odabranog kandidata po službenoj dužnosti pribaviti podatke.

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se razgovor.

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će u zakonskom roku biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                    Centar za rehabilitaciju Josipovac

                                         Na rijeci 13a, 20207 Mlini

 

 

Korisnici osvojili dvije brončane medalje na Državnom prvenstvu u bowlingu

23.04.2018.

Korisnici Centra Josipovac osvojili su dvije brončane medalje  na Prvenstvu Hrvatske u bowlingu za osobe s intelektualnim teškoćama koje je održano u Zagrebu. Medalje su zasluženo osvojili Niko Veselić i Selma Čizmo. Uz njih na prvenstvu su sudjelovali Mare Radonić, , Snježana Lešić, Dženan Grošonja i Ivo Buntjelić. U pratnji korisnika bili su Matea Čolak, Jelena Đuraš Gleđ i Pero Papac.

Osim sudjelovanja na natjecanju korisnici su vrijeme iskoristili za druženja i nova upoznavanja  sa svojim prijateljima iz drugih ustanova. Vrijeme između natjecanja iskoristili smo za organiziranje poludnevnih izleta u Samobor i Šibenik. Prvi dan korisnici su posjetili Samobor i počastili se čuvenim samoborskim kremšnitama. Ostatak dana uživali smo u šetnji starim dijelom Samobora. Nakon povratka u Zagreb, korisnicima smo ispunili želju i odveli ih u poznati zagrebački restoran Capuciner gdje su guštali u domaćim specijalitetima.

Nakon podjele odličja, krenuli smo natrag u Dubrovnik i na nekoliko sati posjetili grad Šibenik. Korisnici su obišli Katedralu Svetog Jakova i ostale znamenitosti staroga grada. Nakon večere u gradskoj vijećnici nastavili smo puni dojmova i zadovoljstva put Dubrovnika.  Prva << 1 2   3   4 5   >> Posljednja
Ustroj centraVolonteri

U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika.

Samo je potrebno izdvojiti malo vlastitog slobodnog vremena.

pridružite nam se

 

Facebook

Naš Facebook profil

 

Lokacija


View Centar za rehabilitaciju Josipovac in a larger map

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB v.d.ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.