novosti
Posjet izložbe "Sjaj tradicije i Bozica u Zupi"

10.12.2014.

LIjepi dan, ovaj ponedjeljak, izmamio nas je van u šetnju Mandaljenom. Ovom prilikom smo i posjetili izložbu u Domu kulture - zgradi "Blagajna" suvenira i Božićnih ukrasa pod nazivom "Sjaj tradicije i Božića u Župi" radove Ane Miloslavić i Ksenije Keke Zec, te radove obitelji Klešković.
Oduševljeni viđenim, ponosni smo što i u našim prostorijama imamo figure u tradicinalnim nošnjama, jaslice i borove koje nam je darovala obitelj Klešković.

natječaj

30.01.2015.

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Urbroj 322-26/15 


Na temelju članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i sukladno Planu zapošljavanja i suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13 a, 20207 Mlini, Mandaljena raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO :

Medicinska sestra – tehničar, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno, SSS općeg medicinskog smjera, položen stručni ispit ili obveza polaganja u zadanom roku , iskustvo u radu sa bolesnicima i hendikepiranim osobama, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjereni preslik;
- Životopis, Domovnicu ili osobnu iskaznicu, dokaz o radnom stažu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ovjereni preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu, diplomu ili svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o nekažnjavanju ( ne stariju od 6 mjeseci ), potvrdu o položenom stručnom ispitu.
Kandidati se primaju u radni odnos uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu; Centar za rehabilitaciju Josipovac,Na rijeci 13a, 20207 Mlini.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

                                                             Ravnateljica ustanove 
                                                                  Marina Sambrailo

Financijski izvještaj za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2019.

10.07.2019.

Financijski izvještaj za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2019.  Prva << 24 25 26 27   28     >> Posljednja
Ustroj centraVolonteri

U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika.

Samo je potrebno izdvojiti malo vlastitog slobodnog vremena.

pridružite nam se

 

Facebook

Naš Facebook profil

 

Lokacija


View Centar za rehabilitaciju Josipovac in a larger map

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB v.d.ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.