novosti
Priredba „Božić u Josipovcu“ dočarala vrijednosti Božića

03.01.2020.

 

 

Priredba „Božić u Josipovcu“ dočarala vrijednosti Božića

Centar Josipovac danas je zasjao posebnim blagdanskim ugođajem kojeg su korisnici i djelatnici priredili za svoje prijatelje, suradnike i dobročinitelje. Priredbu „Božić u Josipovcu“ na kojoj su korisnici vrijedno radili uzveličali su župan Nikola Dobroslavić i njegova zamjenica Žana Marović, zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić i pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić, načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli, zamjenik načelnika Općine Konavle Ivo Radonić, te ostali predstavnici javnih ustanova i udruga.
Iskrene i jednostavne blagdanske želje korisnika dotaknule su srca prisutnih i dočarale prave vrijednosti Božića. U zahvalnosti svima koji daju svoj doprinos i potpomažu rad ustanove tijekom cijele godine v.d. ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ uručila je prigodne poklone zahvale koje su korisnici pripremili s puno ljubavi i truda te je sve prisutne pozvala na prigodan blagdanski domjenak.
Bogati blagdanski sadržaj u Centru Josipovac ove godine posebno je razveselio korisnike koji su se vrijedno pripremali za advent ukrašavanjem ustanove i izradom božićnih ukrasa. Posebno su ponosni na sudjelovanje na 1. adventu u Župi Dubrovačkoj za koji su izradili okvir za fotografiranje koji je predstavljen na otvaranju adventa. Ovom prigodom otvorena je i izložba božićnih ukrasa koje su korisnici marljivo pripremali i na kojoj je svatko mogao pronaći nešto prigodno za poklon svojim bližnjima.

Centar Josipovac na I. Adventu u Župi

03.01.2020.

Centar Josipovac na I. Adventu u Župi 

Centar Josipovac sudjeluje na 1. Adventu u Župi na ćemu smo jako ponosni i zahvalni direktorici Turističke zajednice Župe dubrovačke Anamariji Kusalo koja nas je pozvala da budemo dio ovoga lijepog događaja. Doprinos Centra ovom lijepom i pohvalnom Adventu je okvir za slikavanje koji su izradile naše vrijedne ruke korisnika uz vodstvo stručnih suradnika. Posebno hvala roditeljima i skrbnicima te volonterima Skautima Gospe od obrane koji su se uključili u božićnu radionicu izrade ukrasa za Božić koje smo prezentirali na našem štandu na otvaranju Adventa. Osim sudjelovanja sa okvirom, na otvaranju Centar je nastupio sa korisnicima na pozornici sa dvije pjesme: Radujte se narodi i Zvončići pod vodstvom naše volonterke Jelene Vidojević. Hvala svima na ovoj radosti i divnom iskustvu te se veselimo novim izazovima.

Prvenstvu Hrvatske u kuglanju

03.01.2020.

I ove godine bili smo sudionici na Prvenstvu Hrvatske u kuglanju za osobe s intelektualnim teškoćama koje se održalo na Kuglani Zaprešić u Zaprešiću, 26. i 27. studenog. U pratnji s terapeutom Perom Papcem, socijalnom radnicom Mateom Čolak i vozačem Domagojem Ragužom, naš natjecateljski tim činili su Mare Radonić, Senka Gudelj, Ana Sambrailo, Niko Veselić, Dženan Grošonja i Zvonimir Mihaljević. Naši korisnici su ostvarili iznimne rezultate te su nagrađeni medaljom i diplomom koje će krasiti našu ustanovu.

Zlatnu medalju osvojili su Niko Veselić, Mare Radonić i Dženan Grošonja. 

Srebrenu medalju osvojile su Senka Gudelj i Ana Sambrailo. 

Brončanu medalju osvojio je Zvonimir Mihaljević. 

Tijekom boravka u Zagrebu slobodno vrijeme smo iskoristili za razgledavanje grada. Također smo organizirali jednodnevni izlet u Gornju Stubicu i Mariju Bistricu. Kao što možete vidjeti iz priloženih fotografija na licima naših korisnika vladala je neizmjerna sreća, veselje i ponos.

Od srca im čestitamo na osvojenim medaljama i radujemo se novim uzbudljivim putovanjima! 

Sv. Nikola u Josipovcu!

03.01.2020.

Sv. Nikola u Josipovcu!

U jutarnjim satima sv. Nikola posjetio je Centar za rehabilitaciju Josipovac i tom prilikom razveselio korisnike Centra. Na priredbi koja je pripremljena njemu u čast nastupali su Jadranka i Emilija sa recitacijom „Sveti Nikola“, Senka sa recitacijom „Molitva sv. Nikoli“ i Mihaela sa recitacijom „Pozdrav sv. Nikoli“. Nakon recitacija i pjesme sv. Nikola podijelio je slatke poklone i razveselio sve na priredbi posebno one koji slave imendan. Sv. Nikola cijelog je života shvaćao da je jedini životni put čovjeka – ljubav prema Bogu i bližnjemu. S tom je ljubavi činio čudesa i zbog nje je proglašen svetim. Od našeg sv. Nikole možemo naučiti kako se živi vjera i ljubav.
Centar za rehabilitaciju Josipovac ovim putem čestita svima blagdan sv. Nikole i Dan dubrovačkih branitelja.

JAVNI NATJEČAJ

04.12.2019.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Urbroj : 322 – 433 / 19

Mandaljena, 03.12.2019.

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                             

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08), članka 153 st. 3 i članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17 ), te članaka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini  – Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac na temelju svoje odluke donesene na sjednici  02.12.2019 godine raspisuje i objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti;

– najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju;

– u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi;

– hrvatsko državljanstvo.

 

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ravnatelja/icu imenuje upravno vijeće na mandat od četiri godine, uz prethodnu suglasnost ministra/ice nadležnog za poslove socijalne skrbi, te s njim/njom sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

 

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 

1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu);

2. dokaz o radnom stažu sukladno stavku 1. podstavku 2. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu;

4. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana);

5. životopis

 

Za potrebe provjere podataka o osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi poslodavac će za odabranog kandidata po službenoj dužnosti pribaviti podatke.

 

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

S kandidatima koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu i ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor.

 

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, Slobodnoj Dalmaciji i na web stranicama odnosno oglasnim pločama ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će u zakonskom roku biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Centar za rehabilitaciju Josipovac

                                                                                 Na rijeci 13a, 20207 Mlini

 

 

 

 

 

 

IGRAMO SE u Centru Josipovac

21.11.2019.

Ima li netko tko se ne voli igrati? Zabavno-edukativni projekt „Igramo se“ koji je održan u Centru za rehabilitaciju Josipovac pokazao je da se igrati vole i veliki i mali.
Dječji klub Dalmalino iz Splita pod vodstvom Zorana Vrsalovića ovaj projekt provodi već sedam godina diljem Hrvatske uključujući i centre za rehabilitaciju s ciljem integracije osoba s teškoćama u razvoju.
Ove godine u projekt se uključio i Centar za rehabilitaciju Josipovac u kojem je održan zabavni program na kojem su sudjelovali članovi Dječjeg kluba Dalmalino iz Splita sa Miraculous Ladybug i Pipi crvenom čarapom, predstavnici Umjetničke škole Luke Sorkočevića sa učenicama Karmen Begić, Martom i Paulom Ćatić na violini, te Lenom Crnjak na violončelu pod vodstvom profesorice Dore Kamber, Plesni studio Lazareti u sklopu kojeg su nastupile Marta Alaki i Kijara Vlahušić pod vodstvom trenerice Petre Bjelokosić, te gđa Vanja Balent iz Kulturnog društva Aster koja je po uzoru starog uličnog pripovijedanja iz Japana korisnicima ispričala bajku „Zvjezdani dječak“. Korisnici Centra Josipovac aktivno su sudjelovali u programu koji je završio zajedničkim plesom svih sudionika i korisnika.
Ovom prigodom v.d. ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ istaknula je kako je ovo bila posebna prilika za druženje, učenje i igranje na radost svih korisnika te je uz prigodne poklone koje su sami korisnici izradili zahvalila predstavnicima Dječjeg kluba Dalmalino, ravnatelju Umjetničke škole Luke Sorkočevića, voditeljici Plesnog studija Lazareti, voditeljima Kulturnog društva Aster, svim profesorima, mentorima, učenicima i sudionicima programa koji su darujući svoje talente omogućili ove trenutke kreativnog i veselog zajedništva.  Prva << 1   2   3 4 5   >> Posljednja
Ustroj centraVolonteri

U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika.

Samo je potrebno izdvojiti malo vlastitog slobodnog vremena.

pridružite nam se

 

Facebook

Naš Facebook profil

 

Lokacija


View Centar za rehabilitaciju Josipovac in a larger map

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB v.d.ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.