novosti
Natječaj

05.12.2018.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Urbroj : 322 – 215 / 18

Mandaljena, 30. 11. 2018.

 

 Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08), članka 153 st. 3 i članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17 ), te članaka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini  – Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac  temeljem svoje odluke donesene na sjednici  06. 11. 2018 godine raspisuje i objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti;

– najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju;

– u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi;

– hrvatsko državljanstvo.

 

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/icu imenuje upravno vijeće na mandat od četiri godine, uz prethodnu suglasnost ministra/ice nadležnog za poslove socijalne skrbi, te s njim/njom sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu);

2. dokaz o radnom stažu sukladno stavku 1. podstavku 2. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i elektonički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu;

4. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana);

5. životopis

Za potrebe provjere podataka o osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi poslodavac će za odabranog kandidata po službenoj dužnosti pribaviti podatke.

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se razgovor.

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će u zakonskom roku biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                    Centar za rehabilitaciju Josipovac

                                         Na rijeci 13a, 20207 Mlini

 

 

Korisnici osvojili dvije brončane medalje na Državnom prvenstvu u bowlingu

23.04.2018.

Korisnici Centra Josipovac osvojili su dvije brončane medalje  na Prvenstvu Hrvatske u bowlingu za osobe s intelektualnim teškoćama koje je održano u Zagrebu. Medalje su zasluženo osvojili Niko Veselić i Selma Čizmo. Uz njih na prvenstvu su sudjelovali Mare Radonić, , Snježana Lešić, Dženan Grošonja i Ivo Buntjelić. U pratnji korisnika bili su Matea Čolak, Jelena Đuraš Gleđ i Pero Papac.

Osim sudjelovanja na natjecanju korisnici su vrijeme iskoristili za druženja i nova upoznavanja  sa svojim prijateljima iz drugih ustanova. Vrijeme između natjecanja iskoristili smo za organiziranje poludnevnih izleta u Samobor i Šibenik. Prvi dan korisnici su posjetili Samobor i počastili se čuvenim samoborskim kremšnitama. Ostatak dana uživali smo u šetnji starim dijelom Samobora. Nakon povratka u Zagreb, korisnicima smo ispunili želju i odveli ih u poznati zagrebački restoran Capuciner gdje su guštali u domaćim specijalitetima.

Nakon podjele odličja, krenuli smo natrag u Dubrovnik i na nekoliko sati posjetili grad Šibenik. Korisnici su obišli Katedralu Svetog Jakova i ostale znamenitosti staroga grada. Nakon večere u gradskoj vijećnici nastavili smo puni dojmova i zadovoljstva put Dubrovnika.

SAJAM CVIJEĆA U GRUŽU Da barem možete pomirisati ovu fotogaleriju

23.04.2018.


inShare

Sunce i miris cijeća – ima li bolje kombinacije? Mi mislimo da ne… U prilog tomu ide i tradicionalni sajam cvijeća, kojeg je organizirala Turistička zajednica Grada Dubrovnika u suradnji s brojnim cvjećarima Lijepe naše.

Tako su nam, odsvukud pomalo, stigle ruže, kale, puzavice, egzotično afričko cvijeće, mirisni ‘domaći proizvodi’ i park Luja Šoletića postao je nekako – još i ljepši. Moramo pohvaliti sudionike – Rasadnik Agrovrt – Metković, CZR Josipovac – Župa dubrovačka, OPG Jurić – Kutina, OPG Bagić – Kutina, OPG Mesarić – Mali Bukovec, OPG Meštrić – Bjelovar, OPG Simatović – Župa dubrovačka, OPG Valent – Varaždin, OPG Varvir – Mali Bukovec, Proizvođač cvijeća i presadnica Mesić – Kutina te Vrtlar d.o.o. – Dubrovnik i njihovu bogatu ponudu.

Josipovac na sajmu cvijeća na Pilama

23.04.2018.

Šarenilo boja, raznolikost ponude, opojni mirisi, svega za svakoga... tako su jutros izgledale Pile gdje je Vrtlar izložio proizvode svog zatonskog rasadnika. I nije trebalo puno da se oko ovog malog raja usred gužve, buke, ljudi i autobusa, stvoriveliki broj ljubitelja cvijeća koji su pohrlili svoje prostore popuniti raznoraznim cvjetnim ljepoticama. Za sutra je Sajam cvijeća najavljen u Lapadu, a dotad, uživajte u fotogaleriji Željka Tutnjevića.

Korisnici Josipovca na Sajmu cvijeća u Uvali Lapad

23.04.2018.

U organizaciji dubrovačke Turističke zajednice i Grada Dubrovnika, sajam i prodaja cvijeća održava se danas u Uvali Lapad.

Na sajmu sudjeluju: Rasadnik Agrovrt – Metković, CZR Josipovac – Župa dubrovačka, OPG Bagić – Kutina, OPG Meštrić – Bjelovar, OPG Simatović – Župa dubrovačka, OPG Valent – Varaždin te Vrtlar d.o.o. – Dubrovnik.

Također, na sajmu u Lapadu gostuju predstavnici UNICEF-a koji posjetiteljima sajma predstavljaju projekt „Čuvari djetinjstva“ Posebno za ovu priliku, predstavnici UNICEF-a pripremili su poklon pakiranja sjemenki cvijeta nezaboravka koju dijele posjetiteljima. Ovaj cvijet simbolizira nadu i sjećanje na drage osobe te brigu za potrebite.

Limena glazba Župa dubrovačka održala koncert korisnicima Centra Josipovac

23.04.2018.

Limena glazba Župa dubrovačka, nakon kadrovskih promjena uzrokovanih smjenom generacija, opet je "stala na noge" i pod novim voditeljem Brankom Šukovez kroči naprijed.

- Proširujemo repertoar s filmskom glazbom, a dobar standardni repertoar obnavljamo s novom generacijom mladih župskih glazbenika. Posjet Centru Josipovac naša je humana obaveza, gdje korisnici uvijek lijepo reagiraju na naše sviranja, a mi se opet osjećamo ugodno u prijateljskoj atmosferi i srdačnom ozračju uz čašćenje od strane direktorice Marine Sambrailo i njenog ljubaznog tima. Ovog puta pažljivo smo napravili selekciju skladbi prijemljivih korisnicima ,na koje su pak isti oduševljeno reagirali. Bilo je to lijepo i ugodno druženje u humanitarnoj akciji naši mladih glazbenika - rekao je gospar Ivo Brešković  Prva << 1   2   3 4 5   >> Posljednja
Ustroj centraVolonteri

U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika.

Samo je potrebno izdvojiti malo vlastitog slobodnog vremena.

pridružite nam se

 

Facebook

Naš Facebook profil

 

Lokacija


View Centar za rehabilitaciju Josipovac in a larger map

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB v.d.ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.